Kredyt lombardowy (pod zastaw)

Kredyt lombardowy to wsparcie udzielane podmiotom gospodarczym pod zastaw rchomości takich jak papiery wartościowe, metale szlachetne czy inne wartościowe towary. W trakcie trwania obowiązywania umowy kredytowej bank przejmuje prawo do ruchomości, którą może sprzedać w przypadku niewywiązywania się z terminową spłatą za kredyt. Komercyjne banki wydają kredyty lombardowe w okresie krótkoterminowym. Najczęściej spotykanym zastawem są papiery wartościowe, a udzielany kredyt nie jest do pełnej wartości. Ważnym elementem staje się także wycena zastawu, która dokonywana jest najczęściej na koszt klienta.

Charakterystyka

Najbardziej charakterystyczną cechą kredytu lombardowego jest fakt posiadania przez bank tak zwanego przedmiotu zastawu, który najczęściej jest w formie papierów wartościowych. Posiadanie tego typu zastawu nie powoduje, że bank ma problemy z ich przechowywaniem. Zastawem może być również warrant towarowy, który jako wartościowy towar może dobrze spełniać rolę odpowiedniego zastawu dla banku. Kwota kredytu lombardowego często jest niższa aniżeli wartość zastawu, który przedstawiany jest dla banku. Jest to rodzaj kredytu gotówkowego, który swoją popularność zyskał szczególnie w krajach rozwiniętych takich jak Stany Zjednoczone czy Europa Zachodnia.

Otrzymanie kredytu lombardowego

Aby móc ubiegać się zobowiązanie jakim jest kredyt lombardowy należy dysponować bardzo dobrą historią kredytową, gdyż jest to jeden z podstawowych warunków, które bank wymaga podczas starania się o kredyt. Gdy podstawowe formalności uda się doprowadzić do końca i bank nie widzi przeszkód aby przekazać kredyt klientowi można dokonać przekazania kredytu gotówkowego. Wypłata odbywa się zarówno jednorazowo jak i w kilku częściach w zależności od oczekiwań klienta, a bank podaje rachunek, na który wpłacone zostaną pieniądze. Jeśli

Stopa lombardowa

Każdy kredyt lombardowy funkcjonuje na bazie określonej stopy lombardowej stanowiącej główną stopę procentową Banku Centralnego. Inaczej mówiąc to właśnie stopa lombardowa decyduje o cenie, po której Bank Centralny może udzielić Komercyjnym Bankom pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Zgodnie z zasadą, że kwota kredytu lombardowego nie może być wyższa od wartości papierów wartościowych, które są zastawem nie może więc ona przekroczyć 80% ich wartości. Wysokość stopy lombardowej w 2015 roku wyniosła 2,5%, a za jej wyznaczenie odpowiedzialna jest Rada Polityki Pieniężnej.

Zobacz także:  Kredyt hipoteczny online – to musisz o nim wiedzieć!

Pożyczki lombardowe

Przyznanie pożyczki lombardowej dotyczy okresu od 7 dni do 3 miesięcy, a jej oprocentowanie jest dość konkurencyjne do lombardów czy zakładów zastawniczych. Dla zabezpieczenia takiego kredytu dobrze jest posiadanie książeczki oszczędnościowej w banku, bonów, lub też środków pieniężnych na rachunkach, które bank aby się dobrze zabezpieczyć może zablokować. Do niestandardowych zabezpieczeń ze strony banku może także należeć złoto, biżuteria czy inne wartościowe towary.

Powiązane artykuły

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.