Czy umorzenie zobowiązań to realna perspektywa?

Perspektywa całkowitego umorzenia zobowiązań, oddłużenia konsumenta (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) przyciąga wielu kredytobiorców. Niestety wielu zadłużonych nie rozumie, w jaki sposób funkcjonuje prawo upadłościowe, albo popełnia masę błędów przy składaniu wniosku. Umorzenie zobowiązań to oczywiście sprawa całkiem realna, ale na pewno nie szybka i wymaga dokładnego przygotowania formalnego.

Najważniejsze scenariusze oddłużania osoby fizycznej

Umorzenie zobowiązań, oddłużenie wiąże się najczęściej z instrumentem upadłości konsumenckiej. Jak przebiega upadłość konsumencka krok po kroku? Ogłoszenie upadłości w Polsce wiąże się z ustaleniem syndyka, czyli licencjonowanego (regulowanego) specjalisty odpowiedzialnego za zarządzanie masą upadłościową dłużnika. W sądzie występują najczęściej trzy scenariusze po złożeniu wniosku o bankructwo. Pierwszy scenariusz zakłada, że wnioskujący kredytobiorca z problemami ekonomicznymi posiada pewien majątek zaspokajający całościowo lub częściowo wierzycieli. Drugi scenariusz zakłada z reguły brak majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej, ale jednocześnie występuje w nim chęć wyrównania strat przez samego kredytobiorcę. To najczęściej spotykana reguła, ponieważ bankruci podejmują próby samodzielnej sprzedaży majątku, ale jednocześnie wpadają w nową spiralę długów, a upadłość konsumencka chroni przed odsetkami karnymi w pewnym momencie niemożliwymi do spłaty. Ostatni scenariusz w upadłości to brak majątku i niemożliwość regulowania jakichkolwiek zobowiązań przez osobę fizyczną z przyczyn losowych, np. przez ciężką chorobę, rehabilitację, zupełne wykluczenie z rynku pracy. Po ustaleniu scenariusza zdarzeń syndyk sporządza listę wierzytelności, oczywiście maksymalnie rzetelną i przeprowadza tzw. likwidację majątku. Kolejny krok to zaspokojenie wierzycieli w części lub całości, a także wydzielenie środków na życie bankrutowi. W Polsce występuje kwota wolna od zajęcia. Syndyk nie może też przejąć rzeczy niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa domowego, czy narzędzi umożliwiających wykonywanie pracy zarobkowej.

Zobacz także:  Negatywne strony kredytów gotówkowych

Regulowanie planu spłaty ustalonego przez sąd to obowiązek bankruta

Po likwidacji majątku bankrut może liczyć na plan spłaty lub na automatyczne oddłużenie. Sąd wymaga 100% zaangażowania w realizację planu spłaty, ponieważ każde nieporozumienie może skutkować umorzeniem postępowania, a to najczęściej tragiczna wiadomość dla kredytobiorcy w tarapatach ekonomicznych. Wykonanie planu spłaty to obowiązek osoby fizycznej, bankruta i to właściwie bez zgłaszania żadnych wątpliwości. Sąd najczęściej uwzględnia sytuację życiową dłużnika, perspektywy zarobkowe oraz inne czynniki umożliwiające systematyczne regulowanie planu. Nie jest to zadanie łatwe, ale kończy się pełnym oddłużeniem i możliwością rozpoczęcia życia ekonomicznego od nowa. W Polsce upadłość konsumencka to narzędzie dedykowane tylko kredytobiorcom, którzy losowo, nieświadomie dopuścili do spirali zadłużeniowej. Nie jest również ważne, czy upadłość wynika z kredytu gotówkowego, hipotecznego, ratalnego.

A może zatrudnienie specjalisty związanego z tematem oddłużania?

Nie musisz przechodzić procedury upadłościowej samodzielnie. Tematem zajmuje się wiele wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. Oddłużenie to proces stosunkowo prosty, natomiast wymaga szybkiej reakcji, jeżeli widzisz, że odsetki karne narastają do monstrualnych rozmiarów, a banki znajdują się na granicy rozwiązania umów. Alternatywa to oczywiście bezpośredni układ z wierzycielami, chociaż rzadko spotykany ze względu na outsourcing działów windykacyjnych nawet w dużych instytucjach finansowych.

Powiązane artykuły

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.