Lokaty terminowe jako prosty środek do pomnażania oszczędności. Trzeba jednak na zyski trochę poczekać.

Korzystanie z lokat terminowych jest dość proste. Można zakładać je udając się do placówki bankowej albo przez internet. Środki finansowe są przelane z rachunku bieżącego na lokatę terminową. Dzięki temu nie możemy ich wypłacić. Po upływie czasu, na jaki założyliśmy lokatę, środki finansowe bank zwraca na nasz rachunek wraz z odsetkami. Banki niestety nie dają zbyt wysokiego oprocentowania. Musimy też pamiętać, że zamknięcie lokaty przed upływem wyznaczonego terminu, spowoduje utratę wszystkich odsetek. Dobrym rozwiązaniem jest założenie kilku lokat. Jedną, większą kwotę lepiej podzielić na kilka mniejszych. Przykładowo, jeżeli dysponujemy kwotą 50 000 zł., to zakładając lokatę na całą kwotę nie mamy pewności, że przynajmniej część z tych pieniędzy będzie nam potrzebna przed upływem terminu lokaty. Likwidując lokatę założoną np. na 3 lata móc skorzystać wcześniej z tych pieniędzy jesteśmy narażeni na utratę całego naszego zysku. W związku z tym lepiej założyć kilka lokat na mniejsze kwoty i do tego jeszcze na różne okresy. W ten sposób zarządzając lokatami nie obawiamy się, że w razie potrzeby stracimy zarobione pieniądze. Ale oczywiście coś za coś. Przy lokatach na większe kwoty i dłuższe okresy, banki dają zazwyczaj wyższe oprocentowanie. Musimy się więc zastanowić nad tym czy bardziej wolimy mieć możliwość skorzystania wcześniej z pieniędzy czy też „zapominamy” o tych pieniądzach i czekamy na większe zyski. Otwierając lokatę dobrze też się zastanowić nad tym czy wypłacamy na konto odsetki czy też dalej powiększają nasz kapitał. Można otworzyć taką lokatę, gdzie odsetki są przelewane na konto a kapitał dalej pracuje. Dysponując na przykład kwotą 100 tys. zł, otwieramy lokatę na miesiąc o oprocentowaniu 5%. Bank co miesiąc wypłaca nam odsetki z lokaty, a nasz kapitał, czyli nasze 100 tys. zarabia przez kolejny miesiąc. Po odliczeniu już tzw. podatku Belki miesięcznie mamy do dyspozycji około 340 złotych samych odsetek. W przypadku gdy odsetki nie są wypłacane i pracują dalej z naszym kapitałem to po 12 miesiącach mamy już do dyspozycji 104 600 zł samego kapitału.