Umowa zlecenia to najpowszechniejsza umowa cywilnoprawna stosowana w Polsce zamiast umowy o pracę. Wynika to najczęściej z optymalizacji kosztów zatrudnienia oraz mniejszych obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Czy zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie uprawnia do podpisania umowy kredytu hipotecznego?

Wiarygodność finansowa, a umowa zlecenie

Umowa zlecenie umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego, ale dopiero po potwierdzeniu wiarygodności finansowej. Jeden z ważniejszych czynników przy umowie zlecenie to rzeczywiste zarobki, stabilność zatrudnienia, wiarygodność pracodawcy, częstotliwość podpisywania. Umowa zlecenie, w której kredytobiorca generuje regularne, miesięczne dochody to już duża przewaga. Umowy zlecenia obowiązujące raz na jakiś czas to natomiast spory problem. Banki przy ocenie zdolności kredytowej zwracają uwagę na ciągłość zarobków niezbędną do regulowania miesięcznych rat.

Potencjał przeniesienia na umowę o pracę

Doradcy kredytowi prognozują w przypadku młodych kredytobiorców, że umowa zlecenie zamieni się na umowę o pracę po pewnym czasie. To bardzo popularna praktyka w niektórych branżach wymagających sprawdzenia faktycznych kwalifikacji. Umowa zlecenie umożliwia szybsze zerwanie współpracy bez negatywnych konsekwencji dla pracodawcy. Bank przy analizie umowy zlecenie podchodzi inaczej do stażu pracy. W przypadku umowy o pracę wystarczy zaledwie kwartalne zatrudnienie, aby myśleć o zadłużeniu hipotecznym. Przy umowie zlecenie to już rok, łącznie z potwierdzeniem formularza PIT. Umowa zlecenie to zaledwie jeden z czynników monitorowania zdolności kredytowej. Kredytobiorca jest w stanie zoptymalizować koszty utrzymania gospodarstwa domowego, ograniczyć stałe wydatki, czy inne zobowiązania wobec parabanków i banków.

Liczy się dochód, a niekoniecznie stosunek zatrudnienia

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym to dochód netto niezbędny do pokrycia rat warunkuje skuteczność współpracy, a nie do końca forma zatrudnienia. Elastyczność rynku zatrudnienia wymusza na bankach akceptowanie nowych form umów, co potwierdzają statystyki udzielanych kredytów hipotecznych. Na pewno źle wyglądają duże różnice w dochodach miesięcznych na umowie zlecenie. Większość banków zaznacza od razu w regulaminach, czy umowa zlecenie to akceptowana forma.