Aleja Finansowa Twoje finansowe miejsce

Koszty kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy jest bardzo wygodną usługą świadczoną przez banki, dlatego też bardzo wielu klientów z niej korzysta. Decyzja o przyznaniu odpowiedniej sumy pieniędzy następuje w szybkim tempie, dlatego też można równie szybko dysponować środkami pochodzącymi z kredytu. Najważniejsze jednak jest to, iż pożyczone pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel. Decydując się jednak na kredyt gotówkowy należy wziąć pod uwagę jednak fakt, iż trzeba będzie również opłacać koszty związane z przyznaniem takowego kredytu, innym ciekawym rozwiązaniem jest kredyt samochodowy dostępny na 17bankow.com.

Odsetki kredytowe

Głównym kosztem, z którym należy się liczyć przy korzystania z kredytu gotówkowego są odsetki. Za każdym razem są one podawane przez bank w postaci oprocentowania rocznego. Odsetki kredytowe są ustalane przez bank, jednak nie mogą być one wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej, która ustalana jest przez Narodowy Bank Polski. Jak więc widać w tej kwestii banki nie posiadają całkowitej swobody i muszą dostosować się do panujących na rynku finansowym warunków. Odsetki kredytowe zazwyczaj stanowią najwyższe koszty, z wszystkich tych, które ponosi się przy zaciąganiu kredytu gotówkowego. Zazwyczaj odsetki są spłacane w ratach, a ich koszt jest doliczany systematycznie do comiesięcznej raty.

Prowizja banku

W zależności od oferty banku, ponosi się odpowiednie koszty związane z uruchomieniem kredytu. W większości banków pobierana jest prowizja za przyznanie kredytu. Wysokość takowej prowizji jest ona całkowicie uzależniona od oferty banku, ponieważ tylko i wyłącznie on ma wpływ na to jaka to będzie kwota pieniędzy. Z informacji uzyskanych w bankach można dowiedzieć się czy opłata taka będzie rozłożona na raty, czy też może opłacona w całości przy pierwszej racie. Obie opcje są w pełni akceptowane przez banki i z całą pewnością forma płatności prowizji za przyznanie kredytu jest dokładnie opisana w umowie kredytowej.

Ubezpieczenie

W dzisiejszych czasach banki bardzo często wymagają od swoich klientów zabezpieczenia kredytu w formie ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe zawierając umowę ubezpieczenia zobowiązują się do spłaty reszty zadłużenia w określonych sytuacjach. W zależności od tego jaki zakres będzie miało ubezpieczenie, ubezpieczyciel wypłaca środki na przykład w przypadku śmierci kredytobiorcy, jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, a czasami też w momencie utraty pracy. Zawarcie tego rodzaju umowy wiąże się z kolejnymi kosztami, które należy opłacić jeżeli chcemy skorzystać z oferty kredytu gotówkowego. Forma płatności za takowe ubezpieczenia jest zależna od ubezpieczyciela i jego oferty.

Podstawy budowania pozytywnej zdolności kredytowej

Do pozyskania kredytu gotówkowego każdy kredytobiorca potrzebuje pozytywnej zdolności kredytowej. Pojawia się jednak najczęściej problem budowania wiarygodności wobec banków detalicznych. Każdy kredytobiorca powinien skupić się na fundamentalnych zasadach rozwijania potencjału ekonomicznego gospodarstwa domowego, ponieważ to umożliwia bardzo sprawne zadłużenie. Jak zatem kreować pozytywną zdolność kredytową? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek.

Analiza finansowa kredytobiorcy

Do uzyskania pozytywnej zdolności kredytowej kredytobiorca potrzebuje najczęściej stabilnych, ale niekoniecznie bardzo wysokich dochodów. Oczywiście wysoki dochód daje solidniejsze limity zadłużenia, ale nawet przy pensji minimalnej wypłacanej w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony uzyskasz niezłe warunki finansowania. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest zdecydowanie najbardziej lubiana przez instytucje finansowe. Umowa o dzieło (regularna), czy umowa zlecenie nie wyklucza współpracy z bankami, ale często wymaga zabezpieczenia w postaci podpisania weksla in blanco. Akurat weksel in blanco przekazuje się przy problemach ze spłatą zadłużenia natychmiast do działu windykacji, bez potrzeby kierowania sprawy na drogę sądową. Najlepiej zatem postawić na możliwie najlepszy format zatrudnienia. Kolejny element powiązany z budowaniem pozytywnej zdolności kredytowej to koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Im niższe koszty utrzymania, tym naturalnie większe perspektywy zadłużeniowe. Banki detaliczne wykorzystują z reguły statystyki z GUS do oceny średnich kosztów utrzymania w danej lokalizacji, ale po przedstawieniu szczegółowego wyciągu z rachunku osobistego można podjąć dalsze negocjacje. Przy długoterminowym zadłużeniu dobrze zrezygnować na jakiś czas z samochodu. Nawet zmiana niektórych umów z dostawcami multimediów, oczywiście na tańsze pakiety też jest opłacalna i prowadzi do uzyskania nieco niższej raty. Przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego warto również rozpatrzyć pozamykanie dotychczasowych zobowiązań. Jeżeli posiadasz różne rodzaje zadłużenia, chociażby karty kredytowe koniecznie zadbaj o ich uregulowanie. Dzięki temu otrzymasz od pożyczkodawcy lepsze warunki współpracy.

Kwestia analizy jakościowej

Można powiedzieć, że struktura dochodów i wydatków to analiza finansowa, natomiast w bankach występuje również analiza jakościowa zdolności kredytowej. W jej skład wchodzi liczba osób w gospodarstwie domowym, staż zatrudnienia, czy nawet wykonywany zawód. Niektórych specjalistów kredytuje się praktycznie w półautomatycznym modelu ze względu na maksymalną wiarygodność zarobkową, wypłacalność. Pozytywna zdolność kredytowa stanowi realną alternatywę dla oszczędzania. Jak widzisz analiza jakościowa i finansowa korelują ze sobą, więc analiza wszystkich czynników przed zaciągnięciem umowy kredytowej jest właściwie obowiązkowa. Co myślisz o wskazanym podejściu do analizy zdolności kredytowej?

Lokaty w Banku Citi Handlowym.

Lokata internetowa w Banku Citi Handlowym.

T-Lokata Internetowa jest ofertą z jakiej mogą skorzystać tylko osoby które posiadają założone w banku konto osobiste zwane Citi Kontem. Ten depozyt możemy założyć dysponując kwotą od 1 000 złotych. Oferta została skierowana do wszystkich klientów Citi Banku Handlowego. Można ją założyć online lub za pomocą aplikacji mobilnej Możemy liczyć na stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty i kapitalizację odsetek na koniec okresu rozliczeniowego. Konsekwencją zerwania lokaty jest całkowita utrata odsetek. Wpłacając na tą lokatę 10 000 złotych na trzy miesiące, oprocentowanie będzie równe 0,2% w skali roku. Zysk netto z takiej lokaty to niespełna 4 złote. Lokatę internetową można założyć na okres jednego miesiąca. Oprocentowanie depozytu będzie wynosiło wówczas 0,15% w skali roku, co od naszej kwoty 10 000 złotych, da nam zysk netto w wysokości złotówki. Lokatę internetową można założyć również na siedem dni. Będzie ona wówczas oprocentowana na 0,15% w skali roku. Zysk netto dla naszej przykładowej kwoty wyniesie tutaj 0,23 złote. Zarobek niewielki, ale lokata jednocześnie chroni nasze pieniądze przed inflacją na jaką nie mamy wpływu.

Lokata terminowa w Banku Citi Handlowym.

Lokatę terminową możemy założyć dysponując kwotą minimum 500 złotych. Tutaj oferta skierowana jest również do wszystkich klientów banku, pod warunkiem, że mają założone Citi Konto. Stałe oprocentowanie z kapitalizacją odsetek na koniec okresu to warunki tego depozytu. Zerwanie tej lokaty niesie za sobą takie same konsekwencja jak w przypadku lokaty internetowej w postaci całkowitej utraty zgromadzonych odsetek. Oprocentowanie dla lokaty trzymiesięcznej wynosi tutaj 0,10% w skali roku co od naszej kwoty 10 tysięcy złotych daje 2 złote zysku netto. Niestety nie jest to suma duża, ale lokata i tak jest przydatna, bo chroni nasze pieniądze przed inflacją. Lokata terminowa założona na okres jednego miesiąca oprocentowana jest na 0,10% w skali roku. Od naszych 10 000 złotych zarobimy wówczas 0,67 złotych. Lokatę terminową tak jak i lokatę internetową możemy założyć na okres siedmiu dni. Jej oprocentowanie nie ulegnie zmianie i będzie równe 0,10% w skali roku. Po wpłaceniu na ten depozyt naszych 10 000 złotych osiągniemy zysk netto w wysokości co najwyżej 15 groszy. Każdy z dwóch wyżej wymienionych depozytów objęty jest gwarancją wkładu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Co to oznacza? Mianowicie, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której bank ogłosi upadłość to nasze pieniądze jakie znajdą się na lokacie nam nie przepadną, tylko mamy gwarancję ich zwrotu. Bardzo ważne jest, aby wybierać właśnie takie lokaty bankowe, które taką gwarancję wkładu nam dają. Możemy na takiej lokacie niewiele zarobić, ale chroni ona nas przed inflacją, czyli spadkiem wartości pieniądza, a to również ma ogromne znaczenie. Dzięki gwarancji BFG możemy spać spokojnie. Nasze oszczędności wpłacone na lokatę bankową są w pełni bezpieczne.

Kiedy najlepiej wykorzystać potencjał konsolidacji kredytów

Dominuje przekonanie, że konsolidacja zadłużenia wywołuje dodatkowe problemy formalne, ale to niekoniecznie prawdziwa informacja. Potencjał konsolidacji kredytów jest bardzo duży, nawet jeżeli gospodarstwo domowe radzi sobie z regulowaniem krótkoterminowych zobowiązań. W artykule zobaczysz, kiedy najlepiej wykorzystać konsolidację kredytów i dlaczego sprawdza się u kredytobiorców lubiących powtarzanie kredytów w wielu zróżnicowanych źródłach. Określisz też znacznie lepiej moment, kiedy gospodarstwo domowe wymaga pewnych udoskonaleń w zakresie spłaty długów, nawet krótkoterminowych, sprawdź ciekawe propozycje od 17bankow.com.

Czym wyróżnia się konsolidacja kredytów na tle innych technik restrukturyzacyjnych?

Konsolidacja to w praktyce scalenie/połączenie kilku zobowiązań w jedno. Zalety metody widać od razu. To przede wszystkim zmniejszenie całkowitych kosztów obsługi pożyczek gotówkowych, a także innych umów kredytowych. Konsolidacja obejmuje wszystkie rodzaje zobowiązań, w tym na bardzo duże kwoty pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia, np. w postaci nieruchomości. Przy konsolidacji kredytobiorca nie kontaktuje się indywidualnie z każdą instytucją finansową, gdzie ma zadłużenie, ale otrzymuje gotowe rozwiązanie. Rola kredytobiorcy sprowadza się de facto do wybrania konsolidacji, jako głównej formy restrukturyzacji kredytów gotówkowych.

Najlepszy moment wejścia do konsolidacji kredytów

Potencjał konsolidacji kredytów najlepiej wykorzystać, kiedy twoje gospodarstwo domowe posiada jeszcze wystarczającą zdolność kredytową. W przypadku znacznego pogorszenia wskaźników finansowych budżetu domowego konsolidacja jest utrudniona, a wręcz niemożliwa, jeżeli nie dysponujesz odpowiednimi zabezpieczeniami. Standardowo na rynku spotkasz kredyty konsolidacyjne gotówkowe i hipoteczne. Pierwszy rodzaj odnosi się do spłaty pożyczek typowo konsumpcyjnych, stosunkowo niewielkich kwot. Pamiętaj, że konsolidacja uzależnia gospodarstwo domowe na dość długo od bardzo niskiej raty. Nie zaleca się zaciągania kolejnych pożyczek po przeprowadzeniu restrukturyzacji, nawet na podstawowym poziomie.

Zadbaj długoterminowo o zdolność kredytową w budżecie domowym

Z kredytów konsolidacyjnych najlepiej korzystać w momencie, gdy budżet gospodarstwa domowego jeszcze się dopina, a zdolność kredytowa nie pozostawia żadnych wątpliwości przy analizie w banku detalicznym lub firmie pożyczkowej. Oczywiście im niższe stopy procentowe na rynku, tym lepiej z perspektywy restrukturyzacji zadłużenia. Czy teraz wykorzystasz potencjał wskazanego narzędzia?

Kredyty i pożyczki online.

Kredyt online dla firm.

Ludzie lubią wygodę. Tak też jest i z kredytami i pożyczkami gotówkowymi. Chcieliby je otrzymać, ale najlepiej jakby wszystko można było załatwić przez internet bez wychodzenia z domu. Sprawdzimy najlepsze propozycje kredytów online dla firm. Idea bank proponuje kredyt online dla firm jaki można w całości uzyskać przez internet bez opuszczania swojego ciepłego mieszkania. W ramach tej oferty można otrzymać kredyt na dosyć wysoką kwotę, bo aż do 200 tysięcy złotych. Co trzeba wiedzieć to to, że decyzja kredytowa podejmowana jest przez bank w zaledwie pięć minut. Nie musimy do uzyskania kredytu przedstawiać żadnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też z Urzędu Skarbowego. Pieniądze trafią na konto przedsiębiorcy w ciągu jednego dnia. Nowoczesna platforma la firm iWoca również ma w ofercie ciekawe propozycje kredytów gotówkowych online dla firm. Można uzyskać tutaj zobowiązanie do kwoty maksymalnie 150 tysięcy złotych. Pieniądze trafiają na konto w ciągu dwóch dni roboczych. Jest dostępny specjalny kalkulator kredytowy dzięki któremu można sprawdzić jakie będą koszta kredytu i w jakiej wysokości będziemy spłacać raty. W tym przypadku również jest to zobowiązanie jakie otrzymamy bez zaświadczeń z ZUS i US. Co ważne jest to kredyt bez żadnych ukrytych kosztów dodatkowych. Nest Bank oferuje kredyt dla przedsiębiorców online. Jest to pożyczka do kwoty 4 000 złotych, ale dosyć łatwo jest ją otrzymać. Decyzja pożyczkowa jest podejmowana w ekspresowym tempie. Spłatę zobowiązania można odroczyć. W tym przypadku bank wymaga minimum formalności jakim trzeba sprostać. Przedsiębiorcy zwykle starają się na kredyty na wysokie kwoty, dlatego wiele banków daje im możliwość negocjowania takich zobowiązań, a takie oferty mogą oni szukać na przykład na https://www.kredytomania.eu.

Pożyczki online na dowód.

Z minimalną ilością formalności związane są pożyczki online na dowód. Taką ofertę znajdziemy w Alior Banku. Można tutaj uzyskać kredyt do 200 tysięcy złotych. Do otrzymania zobowiązania wystarczy oświadczenie o dochodach i dowód osobisty. Na stronie banku dostępny jest specjalny kalkulator kredytowy, który pozwala na zorientowanie się ile będzie kosztował kredyt i jakie będą jego raty. Pieniądze można otrzymać nawet w 1 dzień roboczy. RRSO dla pożyczki online na dowód w Alior Banku wynosi 18,15% w skali roku. Bez żadnych zaświadczeń można otrzymać hapipożyczkę. Kwota jaka jest tutaj dostępna to kwota do 15 tysięcy złotych. Zobowiązanie można podzielić na raty od 3 do 24 miesięcy. Wystarczy przedstawić stosowne oświadczenie o dochodach, aby skorzystać z tej oferty. W całości jest ona przyznawana przez Internet. Decyzja kredytowa podejmowana jest bardzo szybko. Tutaj RRSO wynosi dosyć dużo, bo 154,76% w skali roku. Jest to bardzo droga forma kredytowania. Pożyczkę bez zaświadczeń można znaleźć w ofercie Rapida Money. Jest to pożyczkodawca jaki bez żadnych zaświadczeń o dochodach jest w stanie przyznać kredytobiorcy zobowiązanie do maksymalnie 25 tysięcy złotych. Dużą zaletą tej propozycji jest dosyć długi okres kredytowania. Zobowiązanie można rozłożyć nawet na cztery lata, dzięki czemu można tak dopasować raty, aby jak najłatwiej nam było je spłacić. Z oferty mogą skorzystać również osoby zadłużone. Pożyczkę otrzymamy za pośrednictwem online, co dla wielu osób jest dużą zaletą. Wszystkie formalności mogą załatwić bez wychodzenia z domu przez internet. RRSO dla tego zobowiązania przyjmuje wartość 49,6% w skali roku. Jak widać można otrzymać kredyty gotówkowe na dowód, ale jak łatwo zauważyć nie należą one do tanich rozwiązań. Wysoki poziom RRSO świadczy o ty, że kredyt generuje dosyć wysokie koszta.

Problemy w obsłudze kredytu – metody przeciwdziałania

Gospodarstwa domowe interesują się kredytami gotówkowymi, hipotecznymi, dedykowanymi pod założenie działalności gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna zmienia się z czasem. To, że zaciągasz zobowiązanie na atrakcyjnych warunkach teraz nie oznacza, że pewne czynniki makroekonomiczne nie zaszkodzą ci w przyszłości. Wystarczy wspomnieć o presji na wzrost stóp procentowych. Zarządzanie kredytem gotówkowym to bardzo racjonalne podejście. W artykule otrzymasz informacje o tendencjach do nadmiernego zadłużenia, a także wskazówki dotyczące właściwej optymalizacji zadłużenia na poziomie budżetu domowego.

Nadmierne zadłużenie to moment, w którym bieżące dochody nie pokrywają w odpowiednim stanie zobowiązań wobec kredytodawców. Nadmierne zadłużenie rozwija się w czasie, a zatem masz najczęściej wiele miesięcy na przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym. Najgorsza sytuacja występuje, gdy przy stabilnych dochodach i przy ograniczeniu kosztów życia do absolutnego minimum nie jesteś w stanie zaspokoić interesów kredytodawcy. Taka sytuacja pojawiała się jeszcze przed zmianą przepisów (ustawa antylichwiarska), kiedy koszty pozaodsetkowe przekraczały mocno kwotę podstawową kredytu gotówkowego. Nadmierne zadłużenie pochodzi z nadużycia kart kredytowych, chwilówek, zakupów ratalnych. Przy każdym kredycie przedstawiasz oczywiście zdolność kredytową, ale wskaźniki kredytodawców bardzo często nie wystarczą do rzeczywistej oceny klienta. Tylko kredytobiorca wie, w jakiej sytuacji faktycznie się znajduje. Kredytodawca widzi we wniosku kredytowym, np. stabilną umowę o pracę, ale rzeczywistość bardzo często odbiega od danych w formularzach kredytowych. Jeżeli chcesz chronić budżet domowy powinieneś przenieść ciężar konsumpcyjnego stylu życia na oszczędnościowy. Im większa poduszka bezpieczeństwa, tym lepszy komfort przy spłacie właściwie dowolnego zadłużenia. Paradoksalnie najlepiej pozyskiwać umowy kredytowe, kiedy masz na koncie sporo oszczędności, chociażby na długoterminowych lokatach lub oszczędności zagospodarowane w papierach wartościowych na GPW.

Wzrost wydatków konsumpcyjnych w niektórych sytuacjach bardzo trudno przewidzieć. Warto jednak monitorować dotychczasowe wydatki, przeanalizować umowy z usługodawcami, zrewidować warunki umowy kredytowej, a także obserwować alternatywne oferty. Najprostsza droga do restrukturyzacji zadłużenia to przejście na wakacje kredytowe, podpisanie aneksu do umowy, w którym decydujesz się na przedłużenie terminu spłaty zobowiązania, zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, czy wykorzystanie potencjału tzw. pożyczek społecznościowych. Alternatywa to wyprzedaż majątku trwałego i różnych nieruchomości. W ten sposób jesteś w stanie przesunąć ciężar problemów kredytowych w czasie. W krytycznych sytuacjach masz do dyspozycji jedynie ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to instrument przydatny wyłącznie kredytobiorcom, u których problem ekonomiczny wystąpił w sposób losowy. Dobra strategia restrukturyzacji zadłużenia jest wręcz niezbędna dla każdego kredytobiorcy. Bez alternatywnego planu przy spłacie kredytu narażasz się na ogromne problemy formalne, łącznie z wejściem na ścieżkę windykacji.

Konsumpcyjny styl życia nie jest oczywiście zły, ale jeżeli przesadzasz z nadmiernym zadłużeniem, nie kontrolujesz wydatków w końcu wpadasz w kłopoty finansowe i ostatecznie prawne. Stała analiza wskaźników budżetu domowego jest bardzo wskazana. Co myślisz o nadmiernym zadłużeniu i czy miałeś już do czynienia z technikami restrukturyzacji kredytów?

Nowsze wpisy → Home ← Starsze wpisy